Loading...
Stowarzyszenie 2017-09-23T09:47:28+00:00

CEL STOWARZYSZENIA

Kapelmistrz Czesław Chećko

ZARZĄD ORKIESTRY

Prezes – Andrzej Król

Prezes Honorowy – Piotr Janczyk

Wiceprezes – Włodzimierz Cyganek

Wiceprezes – Marek Słowiński

Wiceprezes – Tomasz Wróbel

KONTAKT

Prezes Orkiestry – Andrzej Król

tel. 604 639-729

email: mark.sl@wp.pl

Celem Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Sygnał” w Zielenicach jest działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów  wiejskich, w tym przede wszystkim:

 1. wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej,
 2. organizowanie nauki gry na instrumentach poprzez prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, kół zainteresowań oraz wykładów itp.,
 3. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 4. rozwijanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
 5. ochrony dziedzictwa narodowego,
 6. propagowanie wartości kultury regionu poprzez organizację wystaw, odczytów, prelekcji,
 7. prezentowanie dorobku stowarzyszenia poprzez artykuły prasowe, broszury, książki oraz inne publikacje
 8. wspieranie twórczości artystycznej,
 9. promocja obszarów wiejskich,
 10. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 11. propagowanie i wspieranie postaw proekologicznych.